Main Content

Bridgeclub Amicitia Rijswijk

Nieuws Amicitia

Hans van Rossum ERELID

Op 19 maart 2022 heeft de ledenvergadering op voordracht van het bestuur besloten om Hans van Rossum te benoemen tot erelid van onze sociëteit. De motivatie van het bestuur was dat Hans meer dan tien jaar op vrijwillige basis verantwoordelijkheid heeft gedragen voor de catering van de sociëteit. Hij zorgt bovendien voor de afvoer van leeggoed. Dat alles is een enorme klus waar hij vele uren aan besteedt. Daarnaast staat hij het bestuur met raad en daad terzijde bij diverse gelegenheden, zoals vergunningen, inrichting en dergelijke.
Wij zijn Hans buitengewoon erkentelijk dat hij dit heeft gedaan en nog steeds doet.

Algemene Vergadering 2022

Op 19 maart 2022 heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering plaatsgevonden in ons gebouw Oranjelaan 39 Rijswijk.  Er waren ca. 25 deelnemers. De agenda en de stukken kunt u nog enige tijd vinden op deze website: Klik hier voor de online bestanden. Na afloop was er een geanimeerde borrel geserveerd. 
Het concept verslag van de ALV treft u eveneens aan bij de online stukken.

Activiteitencommissie

De Amicitia activiteitencommissie  bestaat uit Marjan van Hof, Will Hoogenhuijze en Ralph Julsing (namens het bestuur). Wij zijn dringend op zoek naar 2 enthousiaste leden die de commissie willen versterken. Graag aanmelden bij een van de bestuursleden via info@amicitia-rijswijk.nl

Bridgelessen beginners

De bridgelessen zijn eind  januari 2022 hervat onder leiding van Harry van Daelen van Bridgeschool Haaglenden. De 16 cursisten hebben een basis kennis van het bridgen en zullen zich dan gaan richten op de fijnere kneepjes. Aan de nieuwe serie lessen gaat een aantal zittingen vooraf waarin echt wordt gespeeld met uitleg van biedingen en afspel “Bridgen onder Begeleiding”. Buitenbewoon leerzaam!

Korte berichten

Sociëteit is open

Sociëteit Amicitia is weer open vanwege de versoepeling van de corona maatregelen van de overheid. Wel zijn er tot nader order beperkte maatregelen van kracht die de veiligheid moeten helpen waarborgen, zoals stevige ventilatie, waardoor het soms wat kouder zal zijn dan gebruikelijk. Er zijn enkele plaids beschikbaar voor de echte koukleumen. Er is geen beperking meer aan het aantal paren dat kan mee doen per club.
Vanwege het toch nog grote aantal afzeggingen is het voor leden van een club mogelijk om kosteloos deel te nemen aan andere clubavonden waarvan zij geen lid zijn. Uiteraard zolang er plaats is. Graag de dag van tevoren melden bij de betreffende clubleider. Deze regeling geldt in principe tot de zomer 2022.

Informatie over de bridgeclubs

Maandag avond  (elke week)  VIP

Dinsdag avond  (oneven weken)  SD

Dinsdag avond  (even weken)  OHvZ

Woensdag middag  (even weken)  WMB

Woensdag avond  (elke week)  VV

Donderdag avond  (oneven weken)  OD

Vrijdag avond  (even weken)  BKL

Bij vrijwel alle bridgeclubs is nog plaats voor nieuwe leden/paren