Main Content

Bridgeclub Amicitia Rijswijk

Nieuws Amicitia

Jacqueline Jurna voorgedragen als nieuwe Voorzitter

Met het vertrek van de huidige voorzitter, Joris Al, was het nodig om een nieuwe voorzitter voor Amicitia te vinden. Het is buitengewoon verheugend dat dit is gelukt. Jacqueline Jurna-Collignon wordt door het bestuur voorgedragen aan de ALV van 25 maart a.s. In de nieuwsbrief van maart 2023 vindt u een interview met Jacqueline waarin zij iets vertelt over haar achtergrond en motivatie om deze mooie rol te gaan vervullen.

Lustrum Amicitia: save the dates

Dit jaar viert Sociëteit Amicitia haar 125e verjaardag. Dit 25e lustrum wordt gevierd in het weekend van 3 en 4 juni 2023. Op 3 juni is er een bridgedrive voor alle leden in het bridgehome van de grootste bridgeclub van Nederland: Bridgeclub Leidschenhage. Er is voldoende plaats voor leden van alle clubs.
Op 4 juni is er een receptie in en om het sociëteitsgebouw Oranjelaan 39. Deze begint om 15:30 en is toegankelijk voor alle leden, oud leden en voor wijkbewoners. De burgemeester zal bij de feestelijkheden aanwezig zijn. Er is muzikale omlijsting door oud-lid Zef Hendriks.
Bij gelegenheid van het lustrum wordt een boek uitgegeven over 125 jaar Amicitia. Voor leden is een gratis exemplaar (1 per gezin) voorzien.
Nadere mededelingen volgen.

Algemene Leden Vergadering

Op 25 maart 2023 zal de Algemene Ledenvergadering van Amicitia plaatsvinden. Start: 15:30 in ons gebouw. De agenda en de stukken zijn toegestuurd. Op de agenda staat in elk geval de opvolging van de huidige voorzitter. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op “verenigingszaken”. 
Op de agenda voor de vergadering staat nu ook de benoeming van bestuurslid en beoogd voorzitter Jacqueline Jurna-Collignon.

Bridgelessen beginners

De bridgelessen van de lopende cursus zijn afgelopen. In maart 2023 start een nieuwe beginnerscursus. Klik hier voor meer informatie. Aanmelden kan via info@amicitia-rijswijk.nl.   NB: de start van de cursus is iets uitgesteld wegens uitloop van de vorige cursus en de voorjaarsvakantie. De eerste les zal zijn op 16 maart 2023

Korte berichten

NIEUWJAARSRECEPTIE 7 Januari

Op 7 januari hield Amicitia haar nieuwjaarsreceptie. Daarbij is onder andere het speciaal voor het lustrum ontworpen logo gepresenteerd.

Bridgekalender

De nieuwe bridgekalender voor 2023 is er weer. Klik hier voor doorverwijzing.

Dinsdagmiddag Bridgeclub

In 2022 is bij Amicitia een nieuwe bridge club gestart. De werktitel is DMC (DinsdagMiddagClub). Er wordt  gespeeld in de oneven weken. Bovendien is het mogelijk  om twee keer “in te lopen” met het oog op kennismaking. Daarvoor moet men uiterlijk om 13:45 aanwezig zijn.  “Inlopers” betalen een kleine bijdrage per keer.  Voor meer informatie klik hier

Kerstdrive 2022

Op zondag 11 december 2022 heeft de Kerstdrive van  Amicitia plaatsgevonden bij de Golfclub Rijswijk.
Ga naar de Nieuwsbrief 2022-04 voor een (foto)reportage van dit bijzonder gezellige en succesvolle evenement.

Bridgeweekend 30-9 tot 2-10 2022

In het weekend van 30 september tot 2 oktober 2022 vond het bridgeweekend plaats, en wel in Vlodorp. Met ca 30 paren was het een zeer geanimeerd en gezellig weekend. Ook in 2023 zal weer een bridgeweekend worden georganiseerd. Nadere mededelingen volgen.

Informatie over de bridgeclubs

Maandag avond  (elke week)  VIP

Dinsdag middag (oneven weken) DMC

Dinsdag avond  (oneven weken)  SD

Dinsdag avond  (even weken)  OHvZ

Woensdag middag  (even weken)  WMB

Woensdag avond  (elke week)  VV

Donderdag avond  (oneven weken)  OD

Vrijdag avond  (even weken)  BKL

Bij vrijwel alle bridgeclubs is nog plaats voor nieuwe leden/paren