Main Content

Bridgeclub Amicitia Rijswijk

Nieuws Amicitia

STEPBRIDGE

Elke woensdagavond is er in juli en augustus voor Amicitia leden een online bridgeclub-avond op Step-Bridge. Inschrijven (liefst als paar) bij Joris Al. Voor meer informatie klik hier.

ALV 25 april 2020

Op zaterdag 25 april heeft de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van Amicitia plaatsgevonden. Vanwege de corona maatregelen werd de vergadering per e-mail gehouden. Ruim 30 leden hadden zich opgegeven. Met de concept besluiten zoals die aan de leden werden voorgeleid werd ingestemd. Dit betekent dat de vereniging gelegitimeerd uitgaven kan doen binnen het kader van de vastgestelde begroting. Er werden twee nieuwe bestuursleden gekozen. Penningmeester Ger Visser wordt opgevolgd door Hans Mees en bestuurslid Mieke Verschuren wordt opgevolgd door Ralph Julsing.

Activiteitencommissie

Het bestuur is heel blij dat het op 29 oktober de Amicitia activiteitencommissie heeft mogen installeren. De commissie bestaat uit Marjan van Hof, Will Hoogenhuijze, John Kroon, Petra Thijssen en Ralph Julsing (namens het bestuur). Helaas zijn alle activiteiten tot nader order opgeschort.

Korte berichten

Informatie over de bridgeclubs

Maandag avond  (elke week)  VIP

Dinsdag avond  (oneven weken)  SD

Dinsdag avond  (even weken)  OHvZ

Woensdag middag  (even weken)  WMB

Woensdag avond  (elke week)  VV

Donderdag avond  (oneven weken)  OD

Vrijdag avond  (even weken)  BKL

Bij vrijwel alle bridgeclubs is nog plaats voor nieuwe leden/paren